Onze organisatie

De statutaire naam is: Stichting Loyola Foundation.

Doelstelling:
Het bevorderen van de onafhankelijke sociale ontwikkeling van kinderen en jongeren. 
Een doel is: kinderen in Tanzania, die een hogere schoolopleiding willen en kunnen volgen, de gelegenheid bieden dat te doen.

Een ander doel is het ondersteunen van jong muzikaal talent in Nederland.

Ook ondersteunen we jong sportief talent in Nederland.

Bestuur:

Voorzitter:                mevrouw Lammie Nijsingh
Secretaris:                de heer Gijs Schoonderbeek 
Penningmeester:     mevrouw Karin Overdijk

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding. Het bestuur wordt bijgestaan en geadviseerd door Fabia Bausch en Nicolas Nègre in Tanzania.

Fondsenwerving:
De stichting ontvangt geld via diverse acties, zowel via sociale media als via persoonlijke relatienetwerken. Verder krijgt de stichting een jaarlijkse donatie van enkele bijzondere begunstigers.
E
r is een directe relatie met ChemChem Safari lodge en de Live Wildlife Foundation in Tanzania.

Jaarrekening en balans:

De Jaarrekening 2017 kunt hier downloaden.

Fiscaal nummer:
Het RSIN of fiscaal nummer is 818784015.

Beleidsplan:

Het beleidsplan van de stichting kan hier worden opgevraagd.

Jaarverslag en activiteiten:

Het verslag van de activiteiten kunt u vinden bij de staat van baten en lasten (jaarrekening), zoals hierboven vermeld.