Onze missie

Onze missie is om kinderen uit de 10 dorpen rond ChemChem Safari in Tanzania te helpen om goede scholing te krijgen. Zo kunnen ze in de nabije toekomst hun land verder helpen ontwikkelen en de wilde dieren helpen beschermen.

Het schoolsysteem in Tanzania

Na de lagere school kunnen kinderen naar de middelbare school, die vier jaar duurt. En hierna kunnen ze kiezen om 2 jaar door te studeren. Ze kunnen naar de universiteit gaan of een beroepsopleiding volgen. Dit is niet eenvoudig, want hiervoor ontbreekt meestal het geld. Daar wil Stichting Loyola iets aan doen.

Sponsoring

Daarom krijgen ieder jaar 2 kinderen, een meisje en een jongen uit de dorpen rondom ChemChem Safari, de kans om na de lagere school vervolgonderwijs te gaan doen. 
Een commissie kiest deze 2 kinderen, geholpen door o.a. de leraren van de lagere school. Fabia Bausch en Riccardo Tossi van ChemChem Safari zitten ook in deze commissie.

Deze 6 jaar scholing kost 5'000USD per kind. Van dit bedrag wordt alles betaald: de leraren, de boeken, de honoraria, de maaltijden. Het geld zal via de foundation worden betaald aan de school.

Als een kind ervoor kiest om de beroepsopleiding te gaan volgen, dan zal hij/zij de kans krijgen om stage te doen bij ChemChem na het behalen van het diploma. Deze kinderen hebben dus zicht op een baan als ze met de studie beginnen.