Stichting-Loyola

Het ondersteunen van kansarme kinderen in Tanzania

Onze organisatie

De statutaire naam is: Stichting Loyola Foundation.

Doelstelling:
Het bevorderen van de onafhankelijke sociale ontwikkeling van kinderen en jongeren. 
In het bijzonder: kinderen in Tanzania, die een hogere schoolopleiding kunnen en willen volgen.

Bestuur:
Voorzitter:                mevr. Lammie Nijsingh
Secretaris:                de heer Gijs Schoonderbeek 
Penningmeester:     mevr. Désirée Driessen

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding. Het bestuur wordt bijgestaan en geadviseerd door Fabia Bausch en Nicolas Negre in Tanzania.

Fondsenwerving:
De stichting ontvangt geld via diverse acties, zowel via sociale media als via persoonlijke relatienetwerken. Verder krijgt de stichting een jaarlijkse donatie van enkele bijzondere begunstigers.
E
r is een directe relatie met ChemChem Safari lodge en de Live Wildlife Foundation in Tanzania.

Jaarrekening en balans:

De Jaarrekening 2017 kunt hier downloaden.

Fiscaal nummer:
Het RSIN of fiscaal nummer is 818784015.

Beleidsplan:

Het beleidsplan van de stichting kan hier worden opgevraagd.

Jaarverslag en activiteiten:

Het verslag van de activiteiten kunt u vinden bij de staat van baten en lasten (jaarrekening), zoals hierboven vermeld.